Three Tile Pattern

Divisible 33 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 34% 67 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 33% 134 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 33%
Divisible
33 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 34%
67 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 33%
134 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 33%

dwnldpdf
Trellis 46 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 46% 88 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 44% 40 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 10%
Trellis
46 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 46%
88 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 44%
40 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 10%

dwnldpdf
Corridor Layered 40 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 40% 80 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 40% 80 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 20%
Corridor Layered
40 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 40%
80 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 40%
80 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 20%

dwnldpdf
Corridor Modular 40 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 40% 40 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 20% 160 pcs. per s/f 6" x 6" 40%
Corridor Modular
40 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 40%
40 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 20%
160 pcs. per s/f
6" x 6" 40%

dwnldpdf
Vectored 29 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 29% 114 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 57% 56 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 14%
Vectored
29 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 29%
114 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 57%
56 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 14%

dwnldpdf
Block 47 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 47% 48 pcs. per 100 s/f 8" x 12" 32% 48 pcs. per 100 s/f 8" x 8" 21%
Block
47 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 47%
48 pcs. per 100 s/f
8" x 12" 32%
48 pcs. per 100 s/f
8" x 8" 21%

dwnldpdf
Modular Rectangle 17 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 38% 33 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 33% 120 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 29%
Modular Rectangle
17 pcs. per 100 s/f
18" x 18" 38%
33 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 33%
120 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 29%

dwnldpdf
Pinwheel Modified 55 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 83% 14 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 14% 12 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 3%
Pinwheel Modified
55 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 83%
14 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 14%
12 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 3%

dwnldpdf
Plain Weave 57 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 57% 100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 28% 60 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 15%
Plain Weave
57 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 57%
100 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 28%
60 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 15%

dwnldpdf
Soldiered 25 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 25% 100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 50% 100 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 25%
Soldiered
25 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 25%
100 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 50%
100 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 25%

dwnldpdf
Broken Joint 23 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 50% 22 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 33% 17 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 17%
Broken Joint
23 pcs. per 100 s/f
18" x 18" 50%
22 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 33%
17 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 17%

dwnldpdf
Triad Hopscotch 29 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 66% 28 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 28% 24 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 6%
Triad Hopscotch
29 pcs. per 100 s/f
18" x 18" 66%
28 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 28%
24 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 6%

dwnldpdf
Block Trellis 25 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 25% 25 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 50% 6 pcs. per 100 s/f 24" x 24" 25%
Block Trellis
25 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 25%
25 pcs. per 100 s/f
12" x 24" 50%
6 pcs. per 100 s/f
24" x 24" 25%

dwnldpdf
Checkered Diamond 53 pcs. per 100 s/f 6-1/2" x 6-1/2" 15.5% 53 pcs. per 100 s/f 6-1/2" x 20" 47.8% 13 pcs. per 100 s/f 20" x 20" 36.7%
Checkered Diamond 53 pcs. per 100 s/f
6-1/2" x 6-1/2" 15.5%
53 pcs. per 100 s/f
6-1/2" x 20" 47.8%
13 pcs. per 100 s/f
20" x 20" 36.7%

dwnldpdf
Diamond Corridor 7 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 6.7% 20 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 40% 13 pcs. per 100 s/f 24" x 24" 53.3%
Diamond Corridor
7 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 6.7%
20 pcs. per 100 s/f
12" x 24" 40%
13 pcs. per 100 s/f
24" x 24" 53.3%

dwnldpdf
Staggered Vertical Brickwork 25 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 50% 25 pcs. per 100 s/f 8" x 24" 33.3% 25 pcs. per 100 s/f 4" x 24" 16.7%
Staggered Vertical Brickwork
25 pcs. per 100 s/f
12" x 24" 50%
25 pcs. per 100 s/f
8" x 24" 33.3%
25 pcs. per 100 s/f
4" x 24" 16.7%

dwnldpdf
Tip Toe 31 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 7% 31 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 31% 15 pcs. per 100 s/f 24" x 24" 62%
Tip Toe
31 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 7%
31 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 31%
15 pcs. per 100 s/f
24" x 24" 62%

dwnldpdf
Nameless 43 pcs. per 100 s/f 2" x 24" 14.3% 14 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 28.6% 14 pcs. per 100 s/f 24" x 24" 57.1%
Nameless
43 pcs. per 100 s/f
2" x 24" 14.3%
14 pcs. per 100 s/f
12" x 24" 28.6%
14 pcs. per 100 s/f
24" x 24" 57.1%

dwnldpdf