Two Tile Pattern

Corridor 67 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 67% 66 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 33%
Corridor
67 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 67%
66 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 33%

dwnldpdf
Corridor Vertical 100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 50% 200 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 50%
Corridor Vertical
100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 50%
200 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 50%

dwnldpdf
Hopscotch 80 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 80% 80 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 20%
Hopscotch
80 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 80%
80 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 20%

dwnldpdf
Steppingstone 45 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 45% 220 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 50%
Steppingstone
45 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 45%
220 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 50%

dwnldpdf
Lacework 40 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 60% 40 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 40% 134 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 67% 134 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 33%
Lacework
40 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 60%
40 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 40%
134 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 67%
134 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 33%

dwnldpdf
Cobblestone 46 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 69% 31 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 31% 150 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 75% 100 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 25%
Cobblestone
46 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 69%
31 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 31%
150 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 75%
100 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 25%

dwnldpdf
Windmill 178 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 89% 45 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 11%
Windmill
178 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 89%
45 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 11%

dwnldpdf
Alternating 27 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 60% 27 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 40% 67 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 67% 66 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 33%
Alternating
27 pcs. per 100 s/f
18" x 18" 60%
27 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 40%
67 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 67%
66 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 33%

dwnldpdf
Alternating Horizontal 40 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 60% 40 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 40% 134 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 67% 132 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 33%
Alternating Horizontal 40 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 60%
40 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 40%
134 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 67%
132 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 33%

dwnldpdf
Basketweave Horizontal 19 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 43% 38 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 57% 50 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 50% 100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 50%
Basketweave Horizontal
19 pcs. per 100 s/f
18" x 18" 43%
38 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 57%
50 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 50%
100 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 50%

dwnldpdf
Pinwheel 100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 50% 200 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 50%
Pinwheel
100 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 50%
200 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 50%

dwnldpdf
Herringbone Inserted 50 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 75% 25 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 25% 160 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 80% 80 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 20%
Herringbone Inserted 50 pcs. per 100 s/f
12" x 18" 75%
25 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 25%
160 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 80%
80 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 20%

dwnldpdf
Corridor Stacked 132 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 66% 132 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 34%
Corridor Stacked
132 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 66%
132 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 34%

dwnldpdf
Brickweave 50 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 50% 100 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 50%
Brickweave
50 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 50%
100 pcs. per 100 s/f
6" x 12" 50%

dwnldpdf
Checkered Squares 50 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 50% 450 pcs. per 100 s/f 4" x 4" 50%
Checkered Squares
50 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 50%
450 pcs. per 100 s/f
4" x 4" 50%

dwnldpdf
Hexagon with Dot 100 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 94% 56 pcs. per 100 s/f Dots 4" x 4" 6%
Hexagon with Dot
100 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 94%
56 pcs. per 100 s/f
Dots 4" x 4" 6%

dwnldpdf
Multi-Pinwheel 64 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 64% 144 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 36%
Multi-Pinwheel
64 pcs. per 100 s/f
12" x 12" 64%
144 pcs. per 100 s/f
6" x 6" 36%

dwnldpdf
Alternating Vertical 40 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 60% 40 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 40% 134 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 67% 132 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 33% 24 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 54% 46 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 46%
Alternating Vertical
40 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 60%
40 pcs. per 100 s/f 12" x 12" 40%
134 pcs. per 100 s/f 6" x 12" 67%
132 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 33% 24 pcs. per 100 s/f 18" x 18" 54%
46 pcs. per 100 s/f 12" x 18" 46%

dwnldpdf
Large Basketweave 44 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 11.1% 44 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 88.9%
Large Basketweave
44 pcs. per 100 s/f 6" x 6" 11.1%
44 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 88.9%

dwnldpdf
Checkerboard 25 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 50% 13 pcs. per 100 s/f 24" x 24" 50%
Checkerboard
25 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 50%
13 pcs. per 100 s/f 24" x 24" 50%

dwnldpdf
Large Catwalk 23 pcs. per 100 s/f 2" x 24" 7.7% 46 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 92.3%
Large Catwalk
23 pcs. per 100 s/f 2" x 24" 7.7%
46 pcs. per 100 s/f 12" x 24" 92.3%

dwnldpdf
Tic Tac Pattern 84 pcs. per 100 s/f 6-1/2" x 6-1/2" 24.5% 84 pcs. per 100 s/f 6-1/2" x 20" 75.5%
Tic Tac Pattern
84 pcs. per 100 s/f 6-1/2" x 6-1/2" 24.5%
84 pcs. per 100 s/f 6-1/2" x 20" 75.5%

dwnldpdf